نرم افزار محاسبه قیمت دارو
در سه سازمان بیمه گر

داده های نرم افزار هرشب بصورت اتوماتیک بروزرسانی می شود.
توضیحات : این نرم افزار آخرین تغییر قیمت در نرخ دارو در سه سازمان بیمه گر را نمایش میدهد.
توجه : این برنامه فقط به برای افرادی در نظر گرفته شده که در داروخانه فعالیت ویا با دارو خانه سروکار دارند. شما با استفاده از این برنامه و ارسال کد دارو به آن می توانید قیمت دارو را در سه سازمان بیمه گر ( بیمه مسلح - خدمات درمانی - تامین اجتماعی) مشاهده کنید....
لازم به ذکر است قیمت هر دارو برابر با آخرین قیمت اعلام شده از آن سازمان می باشد. تاریخ تغییر قیمت دارو و نام دارو به طور کامل بیان شده است.
استفاده از این برنامه رایگان می باشد
منبع : سایت دارو خانه دکتر بهاری

راهنمای استفاده : از آنجایی که این نرم افزار آنلاین می باشد داده های نرم افزار هر شب بروزرسانی خواهد شد.
برای اطلاع از اینکه آخرین آپدیت در چه تاریخی می باشد فقط کافیست به روی آیکون صورتی در پایین صفحه اصلی نرم افزار یک بار ضربه بزنید.
نسخه های جدید این نرم افزار بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.
قدرت گرفته شده از شرکت تحلیلگران ایده طبرستان